ÜRÜN AKTİF MADDE ORANI ÖZELLİKLERİ
SILIKOPHEN P 50/X 50% Solvent bazlı, mükemmel hava ve fırın kuruma özelliği
SILIKOPHEN P 80/X 80% Solvent bazlı, mükemmel hava ve fırın kuruma özelliği
SILIKOPHEN AC 900 90% Yüksek katılı, solvent bazlı, hava kurumalı, ısıtma ve soğutma prosesinde iyi esneklik özelliği verir.
SILIKOPHEN AC 950 95% Yüksek katılı, solvent bazlı, hava kurumalı, ısıtma ve soğutma prosesinde iyi esneklik özelliği verir.
ÜRÜN AÇIKLAMA
CO %6 En aktif kurutucudur, yüzey kuruması sağlar.
ZR %6 , %12 Yardımcı kurutucudur. Ara kurumayı sağlar, kurşun yerine kobaltla birlikte kullanılır.
PB %24 Yardımcı kurutucudur, ara kurumayı sağlar.
CA %4 Yardımcı kurutucu ve ıslatıcı ajandır.
ÜRÜN AÇIKLAMA
METİL-ETİL KETOKSİM Kurutucu kullanımından vb kaynaklı kabuklaşmayı önler.
Ürün adı Yüzey alanı (m²/g) Özellikler
AEROSIL 200 200 m2/g Reoloji kontrolü ve çökme önleyici katkı, hidrofilik. Geniş kullanım alanına sahiptir
AEROSIL 300 300 m2/g Reoloji kontrolü ve çökme önleyici katkı, hidrofilik. çok güçlü reolojik etki sağlar
AEROSIL 380 380 m2/g Reoloji kontrolü ve çökme önleyici katkı, hidrofilik.
AEROSIL R 202 100 m2/g Reoloji kontrol katkısı, hidrofobik, (2 komponentli epoksi sistemlerde çok yüksek etkinlik)
AEROSIL R 208 110 m2/g Reoloji kontrol katkısı, hidrofobik, (2 komponentli epoksi sistemlerde çok yüksek etkinlik)
AEROSIL R 711 150 m2/g Reoloji kontrol katkısı (UV kürlemeli sistemler)
AEROSIL 805 150 m2/g Reoloji kontrol katkısı (2 komponentli epoksi sistemlerde yüksek etkinlik)
AEROSIL R 812 260 m2/g Reoloji kontrol katkısı (2 komponentli PUR sistemlerde yüksek etkinlik)
AEROSIL R 816 190 m2/g Reoloji kontrol katkısı (Su bazlı sistemler)
AEROSIL R 972 110 m2/g Reoloji kontrolü ve çökme önleyici katkı, korozyon direnci sağlar.
AEROSIL R 7200 modifiye Çizilme direnci (Sadece UV kürlenebilir sistemler için)
AEROSIL R 9200 modifiye Çizilme direnci
AEROXIDE ALU C 100 m2/g Toz boyalarda akışkanlık verir, elektrostatik şarj kontrolü sağlar.
AEROXIDE ALU 130 130 m2/g Toz boyalarda akışkanlık verir, elektrostatik şarj kontrolü sağlar.
Ürün Adı Katı Oranı Solvent Özellikler
AERODISP 1030 ( AEROSIL R 9200’un dispersiyonu) 30% MPA Çizilme direnci (Solvent bazlı kaplamalar)
AERODISP® W 7520 ( Hidrofilik AEROSIL dispersiyonu ) 20% Su Çökme önleyici, stabilizasyon (Su bazlı kaplamalar)
AERODISP® WR 8520 (Hidrofobik AEROSIL dispersiyonu ) 20% Su Reoloji , çökme önleyici (Su bazlı kaplamalar)
ÜRÜN AÇIKLAMA
LUVOGEL 4 Düşük ve orta polar sistemler için sarkma ve çökme önleyici ajan,bentonit
LUVOGEL SA 1 Orta ve yüksek polar sistemler için sarkma ve çökme önleyici ajan, bentonit
LUVOGEL SA 10 Aktivatör gerektirmeyen geniş polarite aralığına uygun sarkma ve çökme önleyici ajan,bentonit
Ürün Adı Partikül Boyutu Özellikle
ACEMATT TS 100 9,5 µm Çok amaçlı ve yüksek etkili silika, şeffaf boyalar , su bazlı boyalara and deri kaplamaları için uygun ; çok yüksek transparanlık; yüksek kimyasal direnç
ACEMATT OK 412 6,3 µm Çok amaçlı silika ; pigmentsiz boyalar , mükemmel yüzey pürüzsüzlüğü için
ACEMATT OK 500 6,3 µm Çok amaçlı silika ; pigmentsiz boyalar ,mükemmel yüzey pürüzsüzlüğü için ; Acematt OK 412’nin kuruma geciktirmesi durumunda Acematt OK 500 önerilir
ACEMATT OK 520 6,5 µm Çok amaçlı ve yüksek etkili silika; şeffaf boyalar ve su bazlı boyalara uygun , yüksek transparanlık ve kimyasal direnç
ACEMATT OK 607 4,4 µm Çok amaçlı silika ; ince film kaplamalar için çok uygun , very suitable for thin film coatings, yüksek parlaklık(parıltı sağlar ) sağlar ; en üst düzey yüzey pürüzsüzlüğü
ACEMATT OK 900 7,5 µm Özel amaçlı silika ; pigmentli boyalar için uygun ; düşük parlaklık (parıltı ) sağlar; teneke (can-coating) ,bobin (coil-coating) ve endüstriyle boyalar
ACEMATT HK 125 11,0 µm Özel amaçlı silika ; pigmentli boyalar için uygun ; düşük parlaklık (parıltı ) sağlar; heterojen partükül dağıtma
ACEMATT HK 400 6,3 µm Çok amaçlı silika ; teneke (can-coating) ve bobin (coil-coating ) boyalarda , dekoratif ve endüstriyel boyalarda yaygın kullanım; yüksek yüzey pürüzsüzlüğü
ACEMATT HK 440 14,5 µm Özel amaçlı silika ; pigmentli boyalar için uygun ; düşük parlaklık (parıltı ) sağlar;endüstriyel boyalarda yüksek etkinlik ,baz katlar ve kalın film kaplamalarda
ACEMATT HK 450 10,5 µm Özel amaçlı silika ; pigmentli boyalar için uygun ; düşük parlaklık (parıltı ) sağlar; teneke (can-coating) boyalarda, bobin (coil-coating) ve endüstriyel boyalarda yüksek etkinlik
ACEMATT 790 7,0 µm Özel amaçlı silika ;pigmentli boyalar için uygun , teneke (can-coating) boyalarda, bobin (coil-coating) ve endüstriyel boyalarda yüksek etkinlik
ACEMATT 810 10,5 µm Özel amaçlı silika ; pigmentli boyalar için uygun ; düşük parlaklık (parıltı ) sağlar; teneke (can-coating) boyalarda, bobin (coil-coating) ve endüstriyel boyalarda yüksek etkinlik
ACEMATT 3300 10,0 µm Özel amaçlı, yüksek etkili silika; şeffaf boyalar, su bazlu boyalar, deri kaplamalarına ve soft-feel boyalara uygun ; yüksek kimyasal direnç
ACEMATT 3600 5,0 µm Özel amaçlı silika ; çok ince ve çok kalın %100 UV kaplamalara için uygun ; çok düşük kalınlaştırma efekti ve kimyasal direnç
ÜRÜN AÇIKLAMA
DISASTAB GAT PL/EX Solvent bazlı tüm tip alkid boyalarda maliyeti azaltmak ve VOC değerini düşürmek için katılan suyu emülsiye etmek amacı ile kullanılan emülgatör.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ/ KULLANIM ALANLARI
ASCONIUM- 110 SB sistemler için kullanıma hazır sıvı formda anti korozif katkı malzemesidir. Kuru film kaplamaları (temizleyiciler, boyalar) veya kuru olmayan film kaplamaları (yağlar, tutkallar, balmumları, vb.) için korozyon önleyici katkı maddesi olarak kullanıma uygundur. Su veya solvent bazlı ürünler içeren metal ambalaj koruması için korozyon önleyici  (boyalar, yapıştırıcılar, boya sökücüler vb.) Özellikle alkid bazlı şeffaf sistemlerde, pigment içeren alkid bazlı sistemler de, pigmentsiz 2K PU sistemler pigmentsiz polyester, pigmentsiz 2K epoksi sistemlerde kullanıma uygundur.
ASCONIUM -111 Şeffaf kaplamalar veya boyaların uzun süreli korunması için kullanıma hazır sıvı formda olan anti korozif katkı malzemesidir. Alkid veya üretan-alkid reçineleri bazlı su veya solvent bazlı boyalarda kullanabilir. 1K veya 2K poliüretan reçineleri bazlı su veya solvent bazlı boyalarda kullanılabilir. Özellikle pigmentli alkid sistemlerde, pigmentsiz alkid sistemlerde, pigmentli 2K PU , pigmentli polyester, pigmentli 2K Epoksi, WB pigment içeren stiren akrilik bazlı sistemler, WB alkid sistemlerde, WB PUG sistemler de pigmentli 2K akrilik ve 2K epoksi sistemler de kullanıma uygundur.
ASCONIUM- 112 Şeffaf kaplamalar veya boyaların uzun süreli korunması için kullanıma hazır sıvı formda olan anti korozif katkı malzemesidir. Saf veya modifiye alkid reçin, poliester reçine bazlı SB bazlı boyalarda, 1K veya 2K poliüretan reçineleri bazlı su veya solvent bazlı boyalarda kullanıma uygundur. Özellikle SB bazlı alkid, poliester ve 2K epoksi sistemlerde mükemmel çalışır. Yanısıra SB 2K PU, WB Stiren Akrilik, WB Alkid, WB PUD, WB 2K Akrilik, WB 2K Epoksi sisemlere de uyum sağlar.
ASCONIUM-114 Şeffaf kaplamalar veya boyaların uzun süreli korunması için kullanıma hazır sıvı formda olan anti korozif katkı malzemesidir. Alkid veya üretan-alkid reçineleri bazlı su veya solvent bazlı boyalarda kullanılabilir. Akrilik reçine bazlı su bazlı boyalarda kullanılabilir. Özellikle, WB Stiren Akrilik içeren sistemler başta olmak üzere, SB Alkid, 2K PU, Polyester, 2K epoksi, WB Alkid, PUD ,2K akrilik ve WB 2K epoksi sistemlere uyum sağlar.
ASCONIUM- 140 Şeffaf kaplamalar veya boyaların uzun süreli korunması için kullanıma hazır sıvı formda olan anti korozif katkı malzemesidir. Alkid, üretan-alkid reçineleri 1K veya 2K poliüretan reçineleri bazlı su / solvent bazlı boyalarda kullanıma uygundur. Özellikle, Şeffaf WB PUD sistemlerde oldukça efektifdir.
ASCONIUM- 141 Şeffaf kaplamalar veya boyaların uzun süreli korunması için kullanıma hazır sıvı formda olan anti korozif katkı malzemesidir. 2K Akrilik veya PU reçine bazlı solvent bazlı boyalarda, alkid-üretan ve akrilik bazlı su bazlı boyalarda kullanıma uygundur. Özellikle, Pigmentli SB 2K PU sistemlerde oldukça efektifdir.
ASCONIUM-142 DA Şeffaf kaplamalar veya boyaların uzun süreli korunması için kullanıma hazır sıvı formda olan anti korozif katkı malzemesidir. 1K veya 2K akrilik veya PU reçineleri bazlı suveya solvent bazlı boyalarda kullanıma uygundur.
ASCONIUM- 143 Şeffaf kaplamalar veya boyaların uzun süreli korunması için kullanıma hazır sıvı formda olan anti korozif katkı malzemesidir. Akrilik reçine bazlı su bazlı boyalarda, alkid reçine bazlı solvent bazlı boyalarda kullanıma uygundur. Su ve solvent bazlı epoksi boyalarda kullanımı önerilmektedir. Özellikle, WB stiren akrilik, WB 2K Akrilik sistemlerde oldukça efektifdir.
ASCONIUM 144-DA Şeffaf kaplamalar veya boyaların uzun süreli korunması için kullanıma hazır sıvı formda olan anti korozif katkı malzemesidir. 1K veya 2K akrilik veya PU reçineleri bazlı su ve solvent bazlı boyalarda kullanıma uygundur.
ÜRÜN AÇIKLAMA
DISACOAT RF Paslı yüzeylerin boyanması için tasarlanan formülasyonlarda kullanılan pas konvertörüdür. Paslı yüzeylere direkt uygulama yapılabilmektedir.
ÜRÜN AÇIKLAMA
AGE C12-14 yapılı alifatik glisidil eter diluenttir. Epoksi reçine uygulamalarında viskozite düzenleyicisi olarak önerilir. Eqw: 260-350
BENZİL ALKOL Zemin, yapı, kaplama, epoksi reçine sertleştirici üretimi, parfüm ve esans uygulamalarında kullanılan genel bir kimyasaldır.
ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLER AÇIKLAMA
EPONAC 5007-75X Eqw: 450-500 g/eq Solvent bazlı endüstriyel boya uygulamalarında kullanılabilen % 75’lik epoksi reçinedir
DROMIDE 9315*70 Heq: 290 Yüksek viskoziteli %70lik poliamid sertleştiricidir. Endüstriyel boya uygulamalarında Eponac 5007-75x ile birlikte kullanılması önerilir.
EPOSIR 7120-46 Eqw: 195-215 Viskozite: 400-700 mPa.s. C12-14 alifatik reaktif diluent ile inceltilmiş düşük viskoziteli sıvı Bisfenol A epoksi reçinedir. Yapı kimyasalları, zemin kaplama ve yapıştırıcı uygulamaları için genel amaçlı önerilir.
EPOSIR 7120 Eqw: 182-192 Viskozite: 10000-14500 mPa.s Yüksek viskoziteli sıvı Bisfenol A epoksi reçinedir. Genel amaçlı uygulanan epoksi reçinenin en standart formudur. Kullanıldığı alanlar uygulama tarzı ve ürün seçimine bağlı olarak değişmektedir
CYD 128 Eqw: 184-194 Viskozite: 11000-14000 mPa.s. Yüksek viskoziteli sıvı Bisfenol A epoksi reçinedir. Genel amaçlı uygulanan epoksi reçinenin en standart formudur. Kullanıldığı alanlar uygulama tarzı ve ürün seçimine bağlı olarak değişmektedir
Epoksi Katkıları Poliüretan Katkıları
Sistem Tipi Solvensiz / Solventli Su Bazlı Solventsiz / Solventli Su Bazlı
Köpük Kesici / Hava Atıcı Airex 900 Airex 922 Airex 990 Airex 944 Airex 901W Airex 902W Foamex 845 Airex 900 Airex 940 Airex 944 Airex 901W Airex 902W Foamex 810
Islatma ve Dispersiyon Dispers 650 Dispers 652 Dispers 670 Dispers 650 Dispers 652 Dispers 740W Dispers 650 Dispers 670 Dispers 685 Dispers 670 Dispers 652
Yayılma ve Yüzey Islatma Glide B 1484 Glide 410 Glide 450 Wet 270 Flow ATF-2 Glide 410 Wet 260 Wet 265 Glide B 1484 Glide 410 Glide 450 Wet 260 Glide 410 Wet 265
ÜRÜN YAPISI KULLANIM ALANI
AIREX 900 Organo modifiye poli siloksan- % 100 Yüksek viskoziteli 2 K sistemlerde hava atıcı olarak kullanılır
AIREX 922 Hava atıcı polimer formülasyonu, silikon içermez- % 100 Solvent bazlı ve solventsiz epoksi sistemleri clear coat uygulamalarında hava atıcı olarak kullanılır
AIREX 990 Hava atıcı polimer formülasyonu, eser miktarda silikon içerir – % 100 Tüm solvent bazlı sistemlerde kullanıma uygundur. Geniş reçine uyumu vardır.
FOAMEX N Dimetil polisiloksan- % 100 Solvent bazlı ve radyasyon kürlenmeli formülasyonlar için çok güçlü makro köpük kesicidir.
DISPERS 670 Yüksek molekül ağırlıklı polimer çözeltisi- % 40 Reçine içeren ve reçinesiz, organik, inorganik ve C Black pigment dispersiyonları için idealdir. Özellikle inorganik pigmentli sistemlerde, çok güçlü viskozite düşüşü sağlar.
DISPERS 652 Yağ asidi türevi -% 100 Solvent bazlı sistemlerde kullanıma uygundur, özellikle inorganik pigment ıslatımı iyidir ve renk şiddeti artırımı çok kuvvetlidir. Solvent bazlı sistemlerde genel amaçlı kullanılır.
DISPERS 673 Yüksek molekül ağırlıklı polimer -% 100 Solvent bazlı sistemlerde C siyah ıslatımı mükemmeldir, derin siyahlık verir. Bir diğer yandan plastik ve araç üstü uygulamalarda C black ıslatımı, parlaklık, kuruma hızı, sararma direnci ve uyumu açısından mükemmeldir. FDA onaylıdır.
GLIDE 450 Polieter siloksan kopolimer-% 100 Solvent bazlı sistemlerde C siyah ıslatımı mükemmeldir, derin siyahlık verir. Bir diğer yandan plastik ve araç üstü uygulamalarda C black ıslatımı, parlaklık, kuruma hızı, sararma direnci ve uyumu açısından mükemmeldir. FDA onaylıdır.
GLIDE 410 Polieter siloksan kopolimer-% 100 SB sistemlerde kullanılan mükemmel slip ve antikrater özelliği sağlayan yüzey ajanıdır.
GLIDE B 1484 Polieter siloksan kopolimer-% 100 Yüksek viskoziteli sistemlerde kullanıma uygun, mükemmel yayılma özelliği sağlayan yüzey ajanıdır. Özellikle zemin kaplama sistemlerinde kullanımı önerilir.
WET 270 Polieter siloksan kopolimer-% 100 Su bazlı, solvent bazlı ve radyasyon kürlenmeli sistemler için mükemmel anti krater özellik sağlayan yüzey ıslatma ajanıdır
ADDID 900 Amino fonksiyonelli alkoksi silan – % 100 Su ve solvent bazlı sistemlere uygun yapışma artırıcı ajan
ADDID 230 Katı tuz ve kuvaterner nitrojen bileşeni -% 100 Zemin kaplamalar için antistatik katkı
HAMMER 501 Polidimetil siloksan solüsyonu-% 10 Solvent bazlı sistemler için hammerton (çekiç) efekti katkısı
ÜRÜN ADI İsosiyanat Tipi Bloke Edici Ajan Viskosite ,25°C (mPas) KATI Solvent UYGULAMA
Trixene DP9B/1353 HDI Trimer DMP 4000 75 Shellsol A/PMA X
Trixene BI7950 IPDI Adduct DMP 1200 65 PM X X
Trixene BI7951 IPDI Trimer DMP 3500 65 Naphta B/BA X X
Trixene BI7960 HDI Biuret DMP 1100 70 PM X X X
Trixene BI7961 HDI Biuret DMP 2250 70 Naphta B X X X
Trixene BI7963 HDI Biuret DEM 4500 70 PM X
Trixene BI7981 HDI Trimer Ɛ-Cap 450 65 PMA X
Trixene BI7982 HDI Trimer DMP 600 70 PM X X
Trixene BI7984 HDI Trimer MEKO 3000 75 Naphta B X X X
Trixene BI7991 HDI Biuret DMP/DEM 1000 70 PM X
Trixene BI7992 HDI Trimer DMP/DEM 1500 70 PM X X
ÜRÜN ADI İsosiyanat Bloke Edici Ajan Viskosite 25°C (Pas) Katı Madde (%) Diluent
Trixene® BI7770 TDI Nonyl Phenol 60 – 100 100 yok
Trixene® BI7771 TDI Nonyl Phenol 70 – 130 100 yok
Trixene® BI7774 TDI Cashew Oil 25 – 55 100 yok
Trixene® BI7779 TDI Nonyl Phenol 20 – 47 90 Dioctyladipate
Trixene® DP9C/537 TDI Cashew Oil 15 – 25 90 Dioctyladipate